A szabadalomtisztasági kutatás fontos a további stratégia megtervezéséhez

Egy szabadalom tisztaságáról akkor beszélünk, ha a vizsgált megoldás nem tartozik egy adott szabadalom által meghatározott jogi oltalom körébe. Másrészt, a szabadalomtisztasági kutatás olyan vizsgálat, aminek eredményeként elemzést végeznek annak megállapítására, hogy egy adott termék, technológia vagy találmány előállítása, felhasználása, értékesítése vagy behozatala egy adott ország területére nem jár-e harmadik felek kizárólagos jogainak megsértésével.

Így a szabadalomtisztasági kutatás információt nyújt a vállalatnak arról, hogy egy műszaki megoldás kutatása, fejlesztése és forgalmazása, magának a kutatásnak az eredményétől függően, alacsony vagy magas kockázattal folytatható a jövőben.

Ezen a ponton meg kell jegyezni, hogy a szabadalomtisztasági kutatás nem ad végleges, 100%-os bizonyosságot nyújtó választ a piaci működés szabadságára vonatkozóan. Inkább olyan kockázatértékelési eszköznek kell tekinteni, ami alapján döntéseket hoznak az egyes megoldások forgalmazásával kapcsolatos további lépésekről.