Szabadalmi ügyvivő iroda, mint a szellemi tulajdon védelmének kulcsa

A szabadalmi ügyvivő iroda olyan szakmai szolgáltató, ami a szabadalmi, védjegy, formatervezési minta és egyéb iparjogvédelmi ügyekben nyújt tanácsadást, képviseletet és segítséget az ügyfeleinek. Az iroda munkatársai minden esetben olyan szakemberek, akik rendelkeznek a megfelelő képesítéssel, tapasztalattal és engedéllyel a szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos feladatok ellátásához.

A szabadalmi ügyvivő iroda feladatainak bemutatása

Az iroda feladatai közé tartoznak a szellemi alkotások, mint például találmányok, védjegyek, formatervezési minták, jogi védelem megszerzése, fenntartása és érvényesítése, hazai és nemzetközi szinten. A szellemi alkotásokkal kapcsolatos jogi dokumentumok, szerződések, megállapodások elkészítése, ellenőrzése, aláírása, mint amilyenek a szabadalmi bejelentések, licencszerződések, átruházási szerződések.

A szabadalmi ügyvivő iroda tevékenységi körét erősítik még a szellemi alkotásokkal kapcsolatos jogi viták, peres és peren kívüli eljárások, alternatív vitarendezési módszerek kezelése, akárcsak a szabadalmi sérelem, védjegyjogsértés, jogérvényesítés, mediáció. A sorból pedig nem hagyható ki még a szellemi alkotásokkal kapcsolatos kutatások, elemzések, értékelések és tanulmányok készítése sem.

Szabadalomtisztasági kutatás a későbbi stratégiák kialakításához

Egy szabadalom tisztaságáról akkor beszélünk, ha a vizsgált megoldás nem tartozik egy adott szabadalom által meghatározott jogi oltalom körébe. Másrészt, a szabadalomtisztasági kutatás olyan vizsgálat, aminek eredményeként elemzést végeznek annak megállapítására, hogy egy adott termék, technológia vagy találmány előállítása, felhasználása, értékesítése vagy behozatala egy adott ország területére nem jár-e harmadik felek kizárólagos jogainak megsértésével.

Így a szabadalomtisztasági kutatás információt nyújt a vállalatnak arról, hogy egy műszaki megoldás kutatása, fejlesztése és forgalmazása, magának a kutatásnak az eredményétől függően, alacsony vagy magas kockázattal folytatható a jövőben.

Ezen a ponton meg kell jegyezni, hogy a szabadalomtisztasági kutatás nem ad végleges, 100%-os bizonyosságot nyújtó választ a piaci működés szabadságára vonatkozóan. Inkább olyan kockázatértékelési eszköznek kell tekinteni, ami alapján döntéseket hoznak az egyes megoldások forgalmazásával kapcsolatos további lépésekről.

A szabadalmi ügyvivő iroda nyújtotta előnyök

A szabadalmi ügyvivő iroda igénybevétele több előnnyel járhat a szellemi alkotások tulajdonosainak, feltalálóinak és használóinak.

Először is, az itt dolgozó szakemberek rendelkeznek a szükséges szakértelemmel, ismerettel és ismeretséggel, a tulajdonjogokkal kapcsolatos ügyek hatékony és sikeres kezeléséhez. Az iroda munkatársai képviselik az ügyfeleket a szellemi tulajdonjogokkal foglalkozó eljárásokban, mint például a szabadalmi, védjegy és formatervezési minta bejelentések, oltalmak fenntartása, érvényesítése területén.

A szabadalmi ügyvivő iroda a tanácsadásban is szerepet vállal, a későbbi döntések meghozatalában játszik főszerepet. Segít továbbá a szellemi tulajdonjogok optimalizálásában, növelésében, védelmében, a portfóliók menedzselésében, a témával kapcsolatos kockázatok, valamint lehetőségek felmérésében.

Dwornik Marek európai szabadalmi ügyvivő iroda

Az iparjogvédelmi eljárások útvesztőjében bárki könnyen eltévedhet, éppen ezért fontos mindig a megfelelő szakértelemmel rendelkező személyhez fordulni. A Dwornik Marek európai szabadalmi ügyvivő iroda munkatársa, a kezdeti fizikus-csillagász szakterületet váltotta le a szabadalmi ügyvivő pályára.

Az európai szabadalmi jogot Münchenben és Bécsben sajátította el. A sokéves tapasztalat alatt megtanulta, hogy melyek azok a lépcsők, amelyeket mindenképpen muszáj megmászni a célok elérése érdekében. Ha Önnek szüksége van a jogtudományok területén kellően jártas képviselőre, akkor keresve sem találhatna kiválóbb szakembert.

A tapasztalat, a rugalmasság és a kreativitás mind adott az olykor megoldhatatlannak hitt feladatok ellátására. A Dwornik Marek szabadalmi ügyvivő iroda széles szolgáltatáspalettával áll rendelkezésére és semmilyen körülmények között nem hagyja cserben.